TePes och Tandhygienistföreningens StuderandePris 2014

Aktuellt

Varje år delar TePe och Tandhygienistföreningen ut stipendier för att stimulera och uppmuntra studenterna vid de olika lärosätena.

Stipendiet går till studenter för exempelvis seriöst och målmedvetet arbete, goda kliniska egenskaper, god redovisning av patientfall, bästa betyg eller bästa uppsats/examensarbete/projekt. I år delas priset ut för tredje gången.

 

Årets tandhygieniststipendiater:

Sahlgrenska Akademin: Charlotta Streman
Karolinska Institutet: Gabrijel Demir
Hälsohögskolan Jönköping: Emelie Blom
Karlstads universitet: Hanna Palmér
Högskolan Kristianstad: Veronica Rantzow
Malmö Högskola: Fanny Fridman
Umeå universitet: Matilda Håkansson

 

Källa: Pressmeddelande

Taggar
Aktuellt