Thorbjörn Ekström, ny odontologie hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Personnytt

Till odontologie hedersdoktor utses Thorbjörn Ekström, under många år FoUU-direktör vid Stockholms läns landsting. Han har spelat en central roll i samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting och visat särskild skicklighet som nätverksbyggare och förhandlare.

Thorbjörn Ekström har visat en djupgående förståelse för betydelsen av forskning och utbildning i sjukvården och stått för betydande insatser för att stärka Karolinska Institutets position inom forskning, utveckling och utbildning inom tandvården. Under många år har han innehaft en rad betydelsefulla uppdrag inom Stockholms läns landsting, bland annat som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 

Thorbjorn_Ekstrom_250

Thorbjörn Ekström, odontologie hedersdoktor (ODhc)

 

I sitt arbete har Thorbjörn Ekström haft fokus på södra campus där Institutionen för odontologi är belägen. Han har aktivt och framgångsrikt medverkat till landstingets engagemang för att högsta kvalitet ska prägla den kliniska delen av tandläkarutbildningen.

Förutom Thorbjörn Ekström, har styrelsen för forskning har utsett Yoshihide Hayashizaki, chef för RIKEN Omics Science Center i Yokohama, Japan, ledamot i det vetenskapliga rådet för Science for Life Laboratory och tidigare foreign adjunct professor vid Karolinska Institutet och Svante Pääbo, direktör vid Max Planckinstitutet för evolutionär antropologi i Leipzig, Tyskland till nya hedersdoktorer.

Samtliga kommer att promoveras vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 25 maj 2012. Karolinska Institutet utser varje år hedersdoktorer, personer som på ett avgörande sätt främjat universitetets verksamhet.

Hedersdoktorerna kommer att ta emot doktorshatt, diplom och ring av dekanus för forskning som ett bevis på sin nya status.

Källa: Karolinska Institutet

Taggar
Personnytt