TIC/DP Nova största labbet

Företagsnytt

Dental24: Efter TIC’s förvärv av DP Nova tidigare i år pågår nu en samordning av företagets dentallaboratorier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Med sina ca 150 anställda är TIC/DP Nova ett av Europas tio ledande fullservicelaboratorier.

 

Bakom TIC/DP Nova står ägarbolaget Nordentic med huvudägaren industrimannen Lars-Göran Håkansson och två minoritetsägare, tandteknikerna Ulf Holst och Dario Nielsen, som är båda är verksamma inom TIC/DP.

 

Mikael Hellman ny VD

Nyligen utsågs Mikael Hellman till ny VD från den 1 november 2013 för TIC/DP Nova.

Mikael har en bakgrund som laboratorieanställd i nio år och är också utbildad idrottslärare.

Han kommer närmast från en position som nordisk Sales Manager och ansvarig för den nordiska labbverksamheten på Straumann.

 

Mikael_Hellman

Mikael Hellman

Dental24 kotaktade Mikael Hellman för att ta reda på vad som är på gång i bolaget:

 

Vad händer inom TIC/DP Nova just nu?

Mikael Hellman: Verksamheten inom DP Novas dentallaboratorier kommer nu att samordnas och vidareutvecklas tillsammans med TIC. Den fördubblade kapaciteten ger oss nya förutsättningar och goda synergieffekter. Internt arbetar vi med bl a med strukturförändringar som berör våra affärssystem och interna logistik. Tekniskt står vi väl rustade och har genomfört nya investeringar inom bland annat CAD/CAM och intraoral skanning.

Våra medarbetare har en för branschen ovärderlig kompetens. Mot marknaden kommer vi att bygga vidare på det som varit DP Novas styrka att skapa trygghet i relationen med kunderna och TICs profil att jobba mer konsultativt. God kommunikation och en kvalitativ supportrelation med kunderna blir allt viktigare när teknikinnehållet i processerna ökar. Att kunna ringa sitt labb och diskutera terapiplanering är något som idag efterfrågas av både tandläkare och specialister.

 

Har TIC/DP Nova någon verksamhet utanför Sverige?

Företaget är verksamt i hela Norden. Den svenska marknaden svarar för merparten av omsättningen med Danmark som det ledande landet utanför Sverige.


Hur ser ni på den billiga importen?

De tandläkare som vill ha import ska få det. Vi i tandteknikerbranschen kan inte vara unika. Importen utgör idag ca 10% och kommer inte att försvinna. Men eftersom vi arbetar med individuellt tillverkade produkter tror jag inte att importen kommer att få samma fäste som inom andra branscher som t ex konfektions- och bilindustrin. Vi kan inte negligera importen med ser den inte som ett hot. För oss handlar om att lyssna på kundernas behov.


Vad blir det nya företagets namn?

TIC/DP är det nya arbetsnamnet. I Göteborg och Stockholm är namnet DP Nova väl inarbetat medan TIC gäller i Malmö. På Swedental kommer vi att synas med båda våra logotyper under samma tak .

______________________________

 

Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

 

Taggar
Företagsnytt