Till minne av entreprenören och företagsledaren Olle Hultén

PERSONNYTT: Olle Hultén avled den 19 oktober 2014 vid 84 års ålder. Han är den mest kände entreprenören och företagsledaren i tandteknikerbranschen, och med omfattande samarbete med tandläkarprofessionen. ”Att börja med två tomma händer” passar bra in på Olle Hultén.

1950 examinerades Olle som tillsammans med Gösta Möllefors omedelbart började i en liten lokal, utan tillräckligt med elektricitet för maskinerna så propparna gick, och grundade senare DP/TL-laboratoriet tillsammans på 60-talet. Bland kunderna fanns hans f.d. lärare på tandläkarhögskolan.

Olle och Gösta Möllefors utvecklade verksamheten 1974-1980 till det största dentallaboratoriet DPNOVA med flera filialer i Sverige. Olle var koncernchef och VD. Bolaget blev ett av Sveriges hundra största företag och omsatte 11 % av tandteknikerbranschens 900 laboratoriers omsättning. Ritningen till huvudkontoret i Malmö gjordes i sanden på Höllvikens strand! I samarbete med Bengt Almérs stora laboratorium i Stockholm med filial i Örebro startades verksamheten bl.a. i Boxholm 1975. Olle startade också kurser och utvecklingsseminarier för tandtekniker och tandläkare.

Olle blev starkt engagerad inför införandet av tandvårdsförsäkringen 1974. Inför tandvårdsförsäkringen startade Olle under ett halvår 1973 i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen en utbildningsavdelning med vidareutbildning för tandtekniker och även biträden, vilket blev nödvändigt för att undvika stor brist på arbetskraft när försäkringen startade. Hans främsta merit för branschen är att han övertygade dåvarande beslutsfattare i departementet och Riksförsäkringsverket att dentallaboratorierna skulle få sina tandtekniska fakturor utbetalda från Försäkringskassan. Bakgrunden var att allt för många tandläkare på den tiden slarvade med betalningen och skapade likviditetsproblem för laboratorierna. Olle berättade om tandläkare som stod med plånboken i handen och kunde säga att ”det är tomt i plånbokens tandteknikerfack”. När tandvårdsförsäkringen infördes blev det slut på det.  Olle hade därefter sin bestämda uppfattning att tandteknikerna bara hade en kund, nämligen staten! Olle såg också annorlunda på produktionen av tandtekniska arbeten. En av hans käpphästar var att laboratorierna borde sätta sina bästa tandtekniker på gipsavdelningen, för det var den viktigaste funktionen.

Olle Hultén 1930-2014 Fotograf: okänd

Olle Hultén 1930-2014
Fotograf: okänd

Han fann möjligheter som andra inte såg. En amerikansk kollega berättade att Olle Hultén var en ”disruptive player” – den som kommer från ingenstans med nya och smartare affärsmodeller och aldrig skulle säga ”det går inte, det har vi prövat förut”.  Redan 1974 gick DPNOVA ihop med läkemedelsföretaget Pfizers dentaldivision Howmedica Inc. där Olle blev vice ordförande och VD. Bolaget ombildades av Olle 1984 till Austenal Dental International Inc. med fabriker bl.a. i Chicago, London, Paris, Köln och på Trinidad. Bolaget hade närmare 900 anställda och omsatte närmare 50 milj. dollar. Bolaget var stort och levererade bl.a. Vitallium och Micro-Bond till tandtekniska laboratorier i större delar av världen. Olle var ordförande och VD och drev bolaget 1984-1988 bl.a. tillsammans med Paul H Erdle i Köln. 1987 påbörjades en omorganisation i Austenal. 1988 gick 4:e AP-fonden in som delägare i hela koncernen. Olle Hultén blev snabbt ett känt namn internationellt och fick kontakter som han upprätthöll även senare livet. 1988-89 började han sin konsultverksamhet och var bl.a. styrelseledamot i Sjödings AB.

Med sin orubbliga arbetsförmåga och sociala kompetens blev han en uppskattad ledare för sina anställda och en trogen samarbetspartner för bolagets nätverk av dentallaboratorier trots sina ibland hårda nypor som chef och affärsman. ”Lagen om anställningsskydd hade aldrig passat mig” sa Olle när han vid ett av flera tillfällen berättade om sina år i USA.

En av Olles egenskaper som följde honom genom livet var att han hade en osedvanligt stor förmåga att vårda sina kunder tandläkarna. Han drev på att tandläkarna skulle bestämma sina patientpriser med hänsyn till sin profession och inte skylla på tandteknikerkostnaderna, och att tandteknikerna inte skulle låta sig påverkas av annat än egna produktionskostnader och skälig vinst. Att marknadsföra sig mot patienterna var tandläkarnas sak ansåg Olle, särskilt när det gällde kostnader för patienten.  ”Inte frågar Du vad Husqvarna har betalt för motorn från Briggs & Stratton när Du ska köpa gräsklippare” kunde Olle säga.

Olle blev hedersledamot i dåvarande yrkesorganisationen Sveriges Tandteknikerförbund. Det var en självklar utnämning och han var även medlem i flera intresseorganisationer som t.ex. SFOT, SSPD och Academy of Dental Materials. När Olle Hultén lämnade USA utvecklade han sitt nytänkande från ungdomsåren att samarbeta med tandläkarhögskolorna. I Göteborgs Tandläkarhögskola hyrde han lokaler för sitt nystartade dentallaboratorium HMK tillsammans med kompanjonerna Lars-Göran Karlsson och Claes Myrin. Syftet var även att etablera kontakt med forskning och utbildning med forskare, lärare och studenter. Detta var innan landstingen börjat med upphandlingar i stor skala. Som den affärsman Olle var förhandlade han fram ett avtal med Folktandvården i Göteborg om bl.a. styckpriser på ortodonti för en i förväg bestämd efterfrågad volym. Kom det inte beställningar från klinikerna som nådde upp till den avtalade volymen innehöll kontraktet en klausul som innebar att HMK fick betalt för mellanskillnaden! Det var naturligtvis helt rätt tänkt. Olle kunde sin företagsekonomi.

Olles affärsidé om ett nära samarbete även med den odontologiska forskningen var ett nytt grepp i branschen. Han kombinerade det med valet av skickliga kompanjoner, skickliga kunder bland tandläkare och duktiga medarbetare – ingen nämnd och ingen glömd. Konceptet blev en framgång som fullföljdes med etableringen vid Tandläkarhögskolan i Malmö av det laboratorium som sedermera blev Teknodont, och HelsingborgCrona Tandteknik.

Olle uppfattades av många i branschen som en dryg besserwisser, men det stämmer inte. Visserligen hade han emellanåt bestämda åsikter om förhållanden i branschen, men han hade samtidigt stor respekt för tandteknikers och tandläkares kunskap inom professionen och lyssnade på dem som kunde mer än han innan han fattade sina beslut. Olles omfattande branscherfarenhet nationellt och internationellt, affärsframgångarna och en respektfull inställning till skickliga kollegor bland tandtekniker, tandläkare, forskare och andra företagsledare gjorde honom till tandteknikerbranschens nestor och mentor för många. Han medverkade även aktivt till insamlingar för medicinska ändamål.

Att Olle reste mycket, att han var medlem i Travelers Club, att han sponsrade Louis Armstrongs konsert i Malmö 1965, att han startade Skånska Diplomatiska Kåren och gav statsminister Göran Persson ”Gåsaorden” mot löfte av sänkta skatter är bara få exempel på hans mångsidiga sociala engagemang och kompetens. Men det är en helt annan historia om branschprofilen Olle Hultén som ska begravas i S:t Petri kyrka den 21 november.

Greger Oxhammar

VD 1990-2007 Dentallaboratoriernas Service AB