TrollDental bakom föreläsningar om strålsäkerhet och röntgenhygien på universitet i Arabemiraten

Strålsäkerhet

Att använda hållare och hygienskydd vid röntgentagning är långt ifrån rutin i alla länder. Intresset var därför stort när tandläkare Mats Norman, uppfinnaren av Trollbyte sensorhållare, föreläste om strålskydd vid två universitet i Förenade Arabemiraten.

När TrollDentals representant Annelie Johansson besökte återförsäljare i Förenade Arabemiraten föddes idén om att arrangera föreläsningar på universitet i regionen. Tandläkare Mats Norman och hans fru tandläkare Lena Norman medverkade som odontologiskt sakkunniga. Läs Annelies reseberättelse om de spännande besöken i Emiraten Fujairah och Sharjah.

 

Av Annelie Johansson, Account Manager, Export, TrollDental.

Alla resor börjar med en tanke, en idé…

Vid en resa till vår återförsäljare i Förenade Arabemiraten 2016 föddes en idé om att få delge och sprida vår kunskap om hur tandläkare i Sverige och Skandinavien arbetar med röntgenhygien.

Sverige och Skandinavien är långt framme när det gäller digital röntgen. Så ser det inte ut överallt. Det som framstår som självklart för oss, som att använda hållare och hygienskydd vid röntgentagning, kan vara helt annorlunda i andra länder.

Ajman Dental University i Emiratet Fujairah.

Lång erfarenhet av föreläsningsprogram

TrollDental har lång erfarenhet av att erbjuda föreläsningsprogram för bland andra svenska tandläkarhögskolor. Därför var beslutet inte svårt när det kom en inbjudan att få medverka vid en föreläsningsdag för avgångsklasserna på Ajman Dental University i emiratet Fujairah.

I april åkte vi tillsammans med tandläkarna Mats och Lena Norman ner till Förenade Arabemiraten och föreläste om digital röntgen. Hur och varför man ska använda sensorhållare och hur man minimerar stråldosen för både patienter och personal.

Mats har sedan många år bistått TrollDental med utvecklingsarbetet för att de utmärkta sensorer som finns också med hjälp av sensorhållare ska kunna bli praktiskt användbara.

Representanter för Planmecas agent i Förenade Arabemiraten tog väl hand om oss och när vi kom ner utvecklades även planer på studiebesök och informationsmöten med ett universitet i Sharjah.

Saknade all strålskyddsutrustning

Vi slogs av de stora olikheterna mellan olika de båda skolor vi besökte.

I Sharjah användes inga sensorhållare utan man placerar sensorn i munnen och antingen håller patienten eller tandsköterskan fast sensorn under exponeringen. Röntgenapparaten bestod av en mobil utrustning med exponeringsknappen monterad så att man stod intill apparaten vid exponeringen. Ingen strålskyddsutrustning eller avskärmning med bly i väggarna användes.

När vi skulle demonstrera parallellteknik på en av skolans tandläkare med hjälp av sensorhållare och denne upptäckte att man faktiskt såg ocklusalkaries på den bilden men inte på den de själva tagit utan hållare så svängde de i sin inställning och det kändes som de blev mer intresserade av tekniken.

Toppmodernt universitet med lärare från världens alla hörn

Dagen efter reste vi till Ajman Dental University, Fujairah i sandstorm och 40-gradig värme.

Från vänster: Virendra Shukla, Dr. Mathew Ashok, röntgenolog, tandläkare Lena Norman, tandläkare Mats Norman och Annelie Johansson, TrollDental.

Vi blev också varmt välkomnade av skolans rektor Dr. Ali och den ansvarige för röntgenavdelningen, Dr. Ashok.

Vi fick en grundlig presentation av skolan som även med skandinaviska mått mätt var toppmodern med nästan bara ny utrustning inklusive Planmecas CBCT.

Som odontologiskt sakkunnig för utvecklingen av våra hållare tyckte vi det var lämpligt att Mats Norman och hans fru Lena skulle hålla föreläsningen och den efterföljande workshopen.

Ett stort antal studenter och skolans lärare från världens alla hörn slöt upp och intresset var stort när Dr. Norman, uppfinnaren av Trollbyte sensorhållare, introducerades.

Tandläkare Mats Norman föreläser för lärare och studenter på Ajman Dental University.

Föreläsningen belyste de bestämmelser som gäller internationellt för strålsäkerhet. Det fanns ett avsnitt där parallellteknik med Trollbyte Kimera för både sensorer och bildplattor demonstrerades.

Tandläkare Mats Norman föreläser för lärare och studenter på Ajman Dental University.

Föreläsningen ”Sensor positioning and alignment technique – important factors for minimizing radiation dose in intraoral x-rays” rönte ett stort intresse och på de workshops som följde fick studenterna möjlighet att pröva och lära sig använda hållare för bildplattor och sensorer.

Workshop om stålsäkerhet på universitetet i Ajman.

Föreläsningen belyste de bestämmelser som gäller internationellt för strålsäkerhet. Det fanns ett avsnitt där parallellteknik med Trollbyte Kimera för både sensorer och bildplattor demonstrerades.

Deltagarna fick också ta del av jämförelser mellan Trollbyte Kimera och andra liknande sensorhållare, där vissa fabrikat har svårigheter att positionera sensorn så att ortoradiella bilder kan tas.

Slutligen presenterades ett par videofilmer för att ytterligare belysa tekniken vid användning av sensorhållare inklusive hållare för endodonti, Trollbyte Endo.

Vi upplevde att man på skolan i Fujairah hade en hög ambitionsnivå där ledningen verkligen gjorde allt för att utbildningen skulle bli optimal och där man tar hänsyn till de bestämmelser avseende strålsäkerhet som finns internationellt. Det märktes att studenterna hade nära kontakt med skolans lärare och ledning och att miljön var mycket kreativ.

Fler förfrågningar om utbildningsinsatser

Det var dagar fyllda av olika upplevelser i detta spännande land och vi har också fått förfrågningar att återkomma till en annan skola.

Vi ser det som ett intressant samarbete att vi som företag kan hjälpa till med utbildningsinsatser i länder där man har en annan tradition och inställning i dessa viktiga frågor om strålsäkerhet.

Det kan säkert vara ett arbete som svenska specialister i oral radiologi kan utveckla ytterligare.

 

Om TrollDental:

TrollDental utvecklar innovativa, kostnadseffektiva förbrukningsartiklar för patientvänlig tandvård och behandling. Försäljning sker genom fyra egna försäljningsbolag till kunder i fem olika världsdelar. Försäljning sker både direkt till tandläkare och via grossister. Företagets produktion är fördelad på flera produktionsenheter i Sverige samt i Estland.

 

www.trolldental.se