Trygghet för kunder och patienter med kvalitetscertifierade labb

Kvalitet

KVALITET: Pia Wermelin vill öka medvetenheten om kvalitetsledningssystem i tandteknikbranschen och berättar här hur hon och hennes kollegor på Sun Dental Labs arbetat med ISO-certifierade kvalitetssystem i tio år.

 

Av Pia Wermelin, VD Sun Dental Labs

Redan vid etableringen av Sun Dental Labs i Sverige för tio år sedan inledde vi arbetet med en ISO 9001-certifiering. Vi ville skapa ett rigoröst ordersystem som säkrade spårbarhet i processerna redan från början och insåg att det var lika bra att sätta igång direkt.

Tyvärr finns det finns ingen tradition i Sverige för kvalitetsledningssystem inom labbindustrin men enligt min mening är det den enda vägen för att säkra att alla processer följer Läkemedelsverkets direktiv och andra regler.

 

Eget lärande nyckeln till framgång

Istället för att låta någon annan genomföra certifieringen rekommenderar jag att man själv sätter sig in i systemet.

I början tog vi hjälp men sedan bestämde vi oss för att själva lära oss processerna och arbeta i systemet hela tiden. Det är enligt min erfarenhet nyckeln till framgång med allt kvalitetsarbete.

Först upplevde vi ett visst motstånd mot den speciella terminologin och det regelverk som ska tillämpas enligt ISO men det kommer man snart in i. Det gäller bara att komma över tröskeln och hålla ut.

För några år sedan kompletterade vi vår certifiering med produktionsdelen för att få en ISO 13485-certifiering, det kvalitetssystem som är speciellt utformat för medicinteknik.

Den processen gick relativt enkelt för oss eftersom vi arbetat med ISO 9001 i så många år. En notified body, d v s en oberoende certifierad granskare, gjorde en revision och godkände våra processer.

Personalstyrkan på Sun Dental Labs består av 7 personer. De är alla tandteknikerutbildade för att kunna erbjuda god service till våra kunder och alltid kunna lämna kvalificerade svar när tandläkarna kontaktar oss.

 

Tandläkarens ansvar

Det kanske alla inte vet är att det är tandläkaren som ansvarar för att det labb som han/hon anlitar har ett godkänt kvalitetsledningssystem. Om labbet inte håller måttet drabbar det tandläkaren. Det gäller både inom den offentliga och privata sektorn.

Idag är det många labb som säger sig ha ett kvalitetssystem men det kan vara svårt att veta om det är hållbart om det inte är granskat av en oberoende part.

Våra processer revideras varje år av en notified body. Det gör att systemet lever och att vi upptäcker om saker inte fungerar. Verksamheten blir bättre och bättre och revisionerna gör att vi kan känna oss trygga.

En certifiering säkerställer en rad viktiga delar i processen:

  • Spårbarhet
  • Produktion – rätt använda metoder
  • Material – rätt material
  • Förvaring – rätt temperatur, tid
  • CE-märkning
  • Anvisning (ordersedel) – rätt ifylld

 

Journalhandling = patientsäkerhet

Det är inte ovanligt i vår bransch att anvisningarna är bristfälligt ifyllda. Det ligger en risk i det med tanke på att de är  journalhandlingar som tandläkaren är ansvarig för. På Sun Dental producerar vi det som står på anvisningen.

Det kan vara lätt att hoppa över viss information på anvisningen när tandläkare och tandtekniker känner varandra väl men om man som vi strävar efter att minimera omgörningarna ska allt helst vara rätt från början. Ytterst handlar det ju om patienternas säkerhet.

 

 

Sun Dental Labs är ett internationellt tandtekniskt företag med verksamheter i Sverige, USA, Frankrike, Tyskland, Holland, England och Kina. Sun Dental Labs i Stockholm har kunder i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island samt Italien.

 

Sveriges Tandteknikerförbund kommer att presentera sitt arbete med ett nytt kvalitetsledningssystem på Tandteknikerdagarna den 20-21 mars 2015. Dental24 återkommer inom kort med en rapport.

Taggar
Kvalitet