TS Dental byter VD

Personnytt

PERSONNYTT: Vid årsskiftet byter TS Dental VD. Håkan Nordström en av företagets grundare stiger ner för att överlämna posten till sin son Niklas Nord­ström.

Niklas kommer att driva företaget vidare med sina syskon Lina och Anna Nordström. Håkan kommer att arbeta kvar heltid fram till i maj och sedan finnas som en resurs för företaget.

Håkan är stolt över att kunna lämna över till sina barn och det känns som att generationsskiftet kommer att gå utan problem då det egent­ligen är en process som pågått under många år. Håkan har drivit TS Dental sedan 1974 och är idag 63 år.

Niklas tycker att det kommer att bli stimulerande att leda företaget, men poängterar att VD titeln är just en titel och alla syskon kommer att vara lika delaktiga i att driva företaget framåt.

 

10788_31_8120_t9x_TSdentalNiklasHalvTSDentalHåkanHalv

Niklas och Håkan Nordström

 

Källa: TS Dental

Taggar
Personnytt