Två nya folktandvårdskliniker och ett specialisttandvårdscentrum i Västra Götaland

Verksamhetsnytt

Den 19 december tog tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan 2019 för Folktandvården Västra Götaland. Nästa år kommer två nya kliniker att stå färdiga i Kungälv och i Göteborg. Dessutom flyttar större delarna av specialisttandvården i Skövde till nya lokaler vid Skaraborgs sjukhus.

För att möta befolkningens behov av tandvård renoverar eller öppnar Folktandvården varje år kliniker i nya lokaler. Under 2015-2018 har 25 kliniker genomgått omfattande renoveringar eller öppnat i nya lokaler.
– Det är viktiga investeringar som är till nytta för både kunder och medarbetare, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande.

I maj 2019 öppnar en ny klinik i Kongahälla i Kungälv och i oktober öppnar en i Selmas stad i Göteborg. I Skövde samlas större delarna avspecialisttandvården i gemensamma lokaler tillsammans med sjukhusets verksamhet inom käkkirurgi. Inflytt är planerad till april.
– En gemensam satsning tillsammans med Skaraborgs sjukhus som kommer att vara betydelsefull för tandvården under lång tid framöver, säger Jens Söder, vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Den planerade totala kostnaden för investeringar 2019 uppgår till 64 miljoner kronor.

Om Folktandvården Västra Götaland
På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

 

Källa: Folktandvården Västra Götaland