Två nya verksamhetschefer vid Folktandvården i Östergötland

Personnytt

Personnytt: Carin Starkhammar Johansson är ny verksamhetschef vid Centrum för Oral Rehabilitering och Lotta Ranggård är ny verksamhetschef vid Centrum för Ortodonti/Pedodonti i Östergötland från den 1 september.

Carin Starkhammar Johansson är specialist i parodontologi , och arbetar i Folktandvården i Östergötland sedan
1989. 2013 disputerade hon på sambandet mellan parodontit och kranskärlsjukdom.

Lotta Ranggård är specialist och disputerad inom pedodonti. Innan hon kom till Östergötland 2010 arbetade hon som
tandläkare och chef i Folktandvården i Västerbotten.

Källa: Folktandvården i ÖstergötlandLandstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland

Taggar
Personnytt