Universal och kostnadseffektiv

Produktnyheter

Produktnyhet: Ivoclar Vivadent presenterar Adhese Universal; ett nytt ljushärdande universaladhesiv, avsett för både direkt och indirekt teknik. Adhese Universal kan användas till samtliga etstekniker: själv-ets, selektiv emalj-ets och total-ets.  Tack vare den praktiska leveransformen VivaPen säkerställs en snabb och bekväm applicering direkt i patientens mun.

 Adhese UniversalAdhese Universal från Ivoclar Vivadent

Det allsidiga Adhese Universal ger en stark bindning till olika typer av dentala restaurationsmaterial och kan därför användas både till direkta och indirekta bondingtekniker. Materialets tunna skikttjocklek minimerar risken för dåligt inpassade restaurationer efter cementeringen. Ingen dual-härdande aktivator behövs för cementering av indirekta restaurationer.

 

Kompatibel med samtliga ets-tekniker

Adhese Universal kombinerar hydrofila och hydrofoba egenskaper. Det är tolerant för fukt och penetrerar bra in i dentaltubuli. Eftersom Adhese Universal uppvisar en måttlig surhetsgrad, är det kompatibelt med samtliga etstekniker (själv-ets, selektiv emalj-ets eller total-ets) vilket säkerställer en optimal bindning mellan tandstrukturen och det dentala restaurationsmaterialet.

 

Effektiv dosering

Med den enkla ”klick-aktiveringen” av VivaPen doserar man exakt rätt mängd av adhesivet. Då man inte längre behöver fördosera material i en appliceringskopp, kommer överskottet av adhesiv minska avsevärt. VivaPen innehåller 2 ml adhesiv, vilket räcker till c:a 190 singel-tands appliceringar. Jämfört med konventionella flaskor, ger detta nästan 3 ggr fler appliceringar per millimeter (Källa: Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking Study, August 2013). Adhese Universal finns tillgängligt både som VivaPen och i konventionell flaska.

 

Tillförlitliga resultat

Adhese Universal är teknik- och användartolerant. Det skapar ett stabilt och homogent skikt som inte är känsligt för någon appliceringsteknik. Med endast ett skikt av adhesiv uppnås genomgående hög bondingstyrka till emalj och dentin, oavsett vilken ets-teknik som används. Den aceton-fria och hydrofila lösningen i Adhese Universal ger en optimal vätning av dentin och emalj. Detta ger en ökad infiltration och optimal försegling av dentintubuli och på så sätt motverkas mikroläckage och postoperativ sensibilitet.

 

Adhese® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.

 

Källa: Ivoclar Vivadent