Universitetstandvårdens nya allmäntandvårdsmottagning säkrar tandläkarstudenternas framtid vid KI

Tandläkarutbildning

Den 6:e oktober invigde universitetstandvården vid Karolinska Institutet (KI) i Flemingsberg i Stockholmsområdet sin nya allmäntandvårdsmottagning, lärarkliniken. Sedan tidigare finns det kliniker som erbjuder studenttandvård och specialisttandvård. Den nya lärarkliniken välkomnar nu alla patienter från och med 24 år.

Som namnet antyder är det studenternas lärare som behandlar vid lärarkliniken. Lärarna kan på så sätt behålla och utveckla sina kliniska färdigheter, inom en och samma anställning.

‒ Samtidigt kan vi ta hand om alla patienter som kommer till universitetstandvården, oavsett om deras vårdbehov matchar kraven i studenternas utbildning eller ej. På sikt kommer detta att ge ett ökat flöde till de andra klinikerna vid universitetstandvården. Det gör det lättare att förse studenter och ST-tandläkare med patienter, säger Patricia de Palma, tandvårdschef vid universitetstandvården.

Målet är att lärarkliniken år 2023 ska ha fem klinikrum i gång, med 8 tandläkare och 2 tandhygienister på deltid samt 4 tandsköterskor på heltid. Alla heltidsanställda kliniska handledare på universitetstandvården ska få jobba 1–2 dagar i veckan på lärarkliniken med egen patientbehandling.

Källa: Karolinska Institutet