Upphävande av nationella kursplaner för tandsköterskor och trafiklärare

Aktuellt

Myndigheten för yrkeshögskolan har efter övervägande gjort en ny bedömning av myndighetens föreskriftsrätt gällande utbildningar som kräver nationellt likvärdigt innehåll.

Föreskriftsrätten sträcker sig inte så långt att den kan omfatta den detaljerade nivå som nationella kursplaner innebär. Det innebär att de nationella kursplanerna för tandsköterske- och trafiklärarutbildning upphävs, MYHFS 2009:3 och MYHFS 2010:2.

Upphävandet av de nationella kursplanerna påverkar inte möjligheten att bedriva yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska och trafiklärare inom yrkeshögskolan. En ansökan om att få erhålla statsbidrag eller särskilda medel för yrkeshögskoleutbildning bedöms bland annat utifrån vilka kompetenskrav som aktuell bransch och/eller myndighet efterfrågar och ser som nödvändiga för berörd yrkesroll. Det innebär att myndigheten tar stor hänsyn till den tillgängliga information som dessa bidrar med i bedömningsarbetet.

Myndigheten kommer att publicera ytterligare information om detta på yhmyndigheten.se under vecka 35.

MYHFS 2011:2 Om upphävande av två föreskrifter; dels om kursplan för trafiklärarutbildning, dels om kursplan för tandsköterskeutbildning

Källa: www.yhmyndigheten.se

 

Läs även:

Tandsköterskorna upprörda över beslut om avveckling av nationell kursplan

Taggar
Aktuellt