Utbildningen för tandhygienister utökas till tre år

Regeringen

I en en promemoria föreslår regeringen att utbildningen för tandhygienister förlängs till tre år. Syftet är att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen för att bättre möta de krav som yrkesverksamheten ställer på tandhygienister i dag. Förändringen väntas träda i kraft den 1 januari 2019.

I ett pressmeddelande ger regeringen följande bakgrund till den sedan länge efterfrågade förändringen:

Befolkningen ökar och antalet äldre blir fler. Det leder till att allt fler människor behöver olika typer av tandvård. Prognoserna visar att behovet av tandhygienister kommer att öka, samtidigt som yrkesgruppen får både fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare. Det framgår av en analys av för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen som Universitetskanslersämbetet har gjort.

– Tandhygienister med hög kompetens kan avlasta tandläkarna i flera moment, vilket i sin tur kan innebära lägre tandvårdskostnader. Genom en längre utbildning blir studenterna bättre rustade för yrkeslivet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I en kommentar till DN sa ministern vidare:

– Om vi inte får fram tillräckligt med tandhygienister så är risken att vården fördyras.

Utbildningsdepartementet skickar nu ut ett förslag på remiss, som innebär att utbildningen förlängs med ett års heltidsstudier. Kraven på utbildning för en tandhygienistexamen utökas därmed från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng.

Förändringen väntas träda i kraft den 1 januari 2019 och gäller utbildning som bedrivs och tandhygienistexamina som utfärdas efter halvåret 2019.

 

Taggar
Regeringen