Utbildningssatsning ska råda bot på sköterskebristen

UTBILDNING

Det råder stor brist på erfarna tandsköterskor inom tandvården och det förutspås att situationen kommer att bli än värre framöver. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beviljat nya tandsköterskeutbildningar i 16 kommuner.

Alarmerande brist på utbildade tandsköterskor

Ytterst kan patientsäkerheten äventyras när kunskapsnivån inte är tillräcklig inom yrkeskåren. Hygienrutiner, materialhantering, skötsel av apparatur och dokumentation för journalföringen är exempel på sådant som kräver både erfarenhet och djupare kunskaper hos den som utför jobbet.

Signaler från de olika aktörerna inom tandvården; arbetsgivare, fackföreningar, tandvårdsorganisationer och branschorganisationer, visar att behovet av kompetent personal är skriande.

 

16 nya kursorter

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beviljat nya utbildningar till tandsköterska på 16 orter med start 2016.

Karlskrona
Falun
Gävle
Halmstad
Östersund
Tranås
Oskarshamn
Helsingborg
Malmö
Nyköping
Uppsala
Borås
Göteborg
Uddevalla
Lindesberg
Örebro

 

Nationellt likvärdigt innehåll

Utbildningarna sträcker sig över 3 terminer, motsvarande 300 yrkeshögskolepoäng.  Alla yrkeshögskoleutbildningar till tandsköterska omfattas från 2015 av nationellt likvärdigt innehåll. Svenska Tandsköterskeförbundet tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Tandläkarförbund, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening har arbetat fram innehållet i föreskrifterna.

 

Tandsköterska bland de populäraste yrkesutbildningarna

Myndigheten för yrkeshögskolan har sammanställt vilka utbildningar som var populärast i Sverige år 2014. Sammanlagt sökte 48.400 personer till yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) som startade det året. Flest behöriga sökande per plats hade utbildningar till lokförare och löneadministratör, med tretton respektive tolv sökande per antagen elev.

Tandsköterska ligger på sjätte plats i popularitet.

 

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan   https://www.myh.se

Taggar
UTBILDNING