Vad kan man lära sig utifrån klinikens onlinebokningar?

Tidsbokning

När vi tänker på vilka förväntningar patienterna har på tandvården, så är idag möjligheten till onlinebokning, avbokning och ombokning en hygienfaktor. Kliniken ska självklart erbjuda det.

Det man kanske inte så ofta tänker på är att det finns mycket bra information om patienternas bokningsvanor och önskemål lagrade i klinikens system, som kan användas för att anpassa, förbättra och varför inte förnya sina tjänster.

Utifrån en analys av 25 000 onlinebokningar kunde man exempelvis slå hål på den gamla myten om att ”äldre” patienter inte bokar tid online. Närmare 20 % av patienterna mellan 55-65+ bokade sina besök på nätet. Det fanns ingen övergripande skillnad mellan kön oavsett ålder på patienterna. Man kunde dessutom se att över hälften av alla bokningar har gjorts utanför patienternas vanliga arbetstider och via en mobiltelefon. Man bokar ofta i närtid – 70 % av patienterna bokade en tid inom två veckor från datumet då bokningen skedde.

Patienternas bokningsvanor återspeglar deras behov och förväntningar på flexibilitet, tillgänglighet och behandling och kan säkert vara en utmaning för kliniken – en utmaning som är värd att anta om man vill behålla en jämn tillströmning av patienter.

Källa: Muntra

Taggar
Tidsbokning