Väntrums-TV företag går ihop

Företagsnytt

Nordisk Väntrums-TV, som köpte upp inkråmet från konkursboet efter Procast Media och Doktorn.com går ihop. Tillsammans sänder man en vårdanpassad TV-kanal på drygt 1.500 skärmar hos 700 vårdinrättningar över hela Sverige.

De två största aktörerna i Sverige är Nordisk Väntrums-TV AB och Erlandsson & Bloom AB som driver Doktorn.com. Erlandsson & Bloom har nu överlåtit sin TV-verksamhet till Nordisk Väntrums-TV och man har även gått in som stor aktieägare. Det innebär en förädling och kvalitetssäkring av verksamheten då Nordisk Väntrums-TV fokuserar på TV-delen medan Erlandsson & Bloom fokuserar på bland annat tidningen DOKTORN, broschyrställ och webbplatsen www.doktorn.com.

Samtidigt som de båda tv-aktörerna går samman fördjupar Nordisk väntrums-tv sitt annonssamarbete med TV4-gruppens Out of Home-TV, som sedan tidigare säljer annonsplatser på liknande skärmar på flygplatser och i butiker. Nyheter och väder från TV4 ska även kunna ses på nordisk väntrums-tv:s skärmar framöver.

Nordisk Väntrums-TV sänder Sveriges ledande väntrumskanal på dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum i tand-, sjuk- och hälsovården. Bolaget grundades 2011 och ägs av Erlandsson & Bloom AB, Venture Securities AB och VD Brodde Wetter.

Nordisk Väntrums-TV hade under sina första tio verksamhetsmånader en omsättning på 663 000 kronor och gjorde en rörelseförlust på 1,4 miljoner kronor.

Erlandsson & Bloom, som driver fler verksamheter än väntrums-tv, omsatte under sin senaste bokslutsperiod 25,6 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 3 miljoner kronor. Värt att notera är att resultatet gäller för 18 månader och slutar sista juni 2011, då bolaget bytt från helt till brutet räkenskapsår.

Källa: Nordisk Väntrums-TV och Dagensmedia.se

Taggar
Företagsnytt