Varannan svensk använde inte tandvårdsbidraget 2017

Tandvårdsstöd

Den 15 april 2018 fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget till 300 resp 600 kr beroende på ålder. Under 2017 var det bara hälften av invånarna i Sverige som utnyttjade tandvårdsbidraget. Det tyder på att stora grupper inte kände till stödet eller ansåg att det inte räckte till.

Enligt Försäkringskassans statistik betalades drygt en miljard kronor ut i allmänt tandvårdsbidrag 2017 till 3,8 miljoner personer, vilket motsvarar varannan vuxen svensk.

Försäkringskassan behöver informera mera

Ett så lågt utnyttjande tyder på att många inte känner till att de kan få bidrag till undersökningar och annan tandvård. Försäkringskassan har av den anledningen fått ett utökat uppdrag att bredda informationen på sin webbsida för att nå fler målgrupper.

Följande gäller om det allmänna tandvårdsstödet från den 15 april 2018:

  • Bidraget fördubblas till 300 eller 600 kronor beroende på ålder.
  • Den som fyller minst 23 år under året och är försäkrad i Sverige kan få allmänt tandvårdsbidrag.
  • Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas till undersökningar, förebyggande behandlingar och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.
  • Den 1 juli varje år får invånarna ett allmänt tandvårdsbidrag som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Det går att spara bidraget till nästkommande år, så att man använder två bidrag under ett och samma år, men det går inte att ha mer än två bidrag sparade samtidigt.

 

Källa: Försäkringskassan.se