Varför lossnar keramiska konstruktioner?

Laboratoriestudie

Alltsedan introduktionen av tekniken att ”bonda” keramiska konstruktioner till tandsubstans har ett stort problem varit att binda det keramiska materialet till dentin och emalj. I dag är sannolikt resincementet, det intermediära skiktet mellan tand och konstruktion, den svagaste punkten. Något som resultaten i denna laboratoriestudie visade.

I studien ingick stavar av zirconia och glaskeram som etsades. Fem olika resincement användes vid cementering till bovint dentin. Provkropparna åldrades och belastades till brott som analyserades sett till adhesivt, kohesivt brott eller en kombination.

Ett kohesivt brott genom resincementet var mest frekvent förekommande.

Källa: NIOM