Varifrån kommer kunderna / patienterna?

Marknadsföring

Oavsett om man kallar dem kunder eller patienter, undrar de flesta hur de hittar till mottagningen. Att finna nya kunder och behålla gamla är ett evigt arbete, likt bondens sående och skördande. 

De flesta patienter/ kunder följer vänners och släktingars rekommendationer.

Mun-till-Mun-metoden eller ”Buzz marketing” är en teori om marknadsföring som grundar sig på att nöjda kunder berättar om sin goda upplevelse. Många mindre företag använder sig inte av annan marknadsföring än just ”mun till mun-metoden”. Buzz syftar till att få folk att prata om produkten. Så sprids ryktet om produkter eller tjänster och driver upp försäljningen. Rätt utförd, är det en mycket effektiv metod. De flesta människor uppfattar inte alltid ryktesspridningen som reklam. Människor litar mer på vänner och bekanta, än vad de litar på budskapet i en traditionell reklamkampanj.

Viral på nätet

På senare år har företag försökt utveckla konceptet till Internet. De försöker utnyttja den mänskliga benägenheten att dela med sig av sina erfarenheter. Yttersta målet är att få en ”viral” – ett inlägg eller någon slags information som sprider sig och kopieras till ett mycket stort antal besökare.

Storytelling

Storytelling är ett närbesläktat begrepp. Storytelling är ett sätt att skörda och använda sanna berättelser om företaget eller tjänsten/varan för att påverka snacket i mun-till-munmarknadsföringen. Framförallt på webben är Buzz marketing och storytelling fungerande verktyg. En vanlig form av storytelling är att låta en patient berätta om behandlingen. Det är en utmärkt sak att lägga upp på hemsidan med lite trevliga bilder.

Åsa Lindgren, Dental Business Group

TIPS: Så behåller ni och ökar antalet patienter

Vi bad Åsa Lindgren på Dental Business Group, en rådgivningsbyrå för privattandvården, om tips hur man kan öka antalet nya patienter och hur man enklast behåller sina befintliga patienter.

 

Tips nr 1: Relationsmarknadsföring

Be dina befintliga patienter om hjälp att få fler patienter. De patienter som redan älskar kliniken kommer vilja rekommendera er till sina nära och kära. Man kan få goda resultat med eller utan rabattcheck. Det viktigaste är att man kommunicerar på ett positivt och professionellt sätt

Tips nr 2: Recensioner

Både recensioner på Google och FB tas på största allvar av alla svenska konsumenter. Be era nöjda patienter att uttrycka sin uppskattning på klinikens facebooksida och på er googlesida. Besvara de kommentarer som är mindre uppskattande direkt och professionellt.

Tips nr 3: Filma intervjuer med nöjda patienter

Ingenting är så trovärdigt som när en patient uttrycker sin uppskattning och goda erfarenheter filmat på hemsidan, på facebooksidan eller annan socialmedia.

Så fort ni har en nöjd och glad patient- våga fråga om de kan tänka sig göra en filmad intervju. Många kommer att säga nej – men tillslut kommer det någon som svarar ja. Fram med telefonen, ställ era frågor och filma.

Bonus tips – Befintliga patienter

Vid analyser av klinikens journalsystem hittar man ofta patienter som är aktiva men som inte varit på kliniken på länge. Dagens patienter tenderar att ”stretcha på sina revisioner”. Patienterna är i grunden lojala men måste påminnas bättre och oftare än förr och behöver motiveras till att återkomma till kliniken för att få sitt behandlingsbehov tillgodosett.

Inför därför gemensamma system inte bara för revisioner, utan även för hur man påminner patienter och för att reaktivera de patienter som inte varit på kliniken på några år. Många av dem ser er fortfarande som deras tandläkare, bokar gärna en tid och blir väldigt tacksamma för att ni bryr er.

Källa: Dental24