Världsmarknaden för dentalimplantat förväntas växa 4,9 procent årligen fram till 2028

tandvårdsmarknaden

Idag värderas den globala marknaden till 3,7 miljarder US-dollar. 2028 beräknas den uppgå till 5,9 miljarder USA-dollar.

Det är främst titanimplanatat som eftersöks.Den största ökningen äger rum i asiatiska länder, särskilt Korea. Enligt rapporten, publicerad av konsultfirman Global Data, beror tillväxten på den alltmer utbildade patientpopulationens behov. Tillväxten riskerar dock bromsas av brist på utbildade tandläkare samt av ringa eller få bidrag för implantatbehandlingar.

Källa: Dental Implant Devices, Global Outlook, 2015-2028, Global Data.