Varning för piratkopior

avstängning

Brittiska General Dental Council varnar tandläkare för att köpa piratkopierad utrustning. En tandläkare i England har stängts av från sin tjänst under tre månader efter att upprepade gånger ha köpt piratkopierade handstycken på nätet.

Utrustningen beslagtogs efter två separata inspektioner på tandläkarkliniken. De aktuella handstyckena uppfyllde inte existerande standarder och säkerhetskrav och tandläkaren stängdes av. Han kommer inte att kunna arbeta som tandläkare under de tre månader avstängningstiden varar.

Att köpa utrustning som har inte har testats enligt gällande säkerhetsstandarder äventyrar hälsan för både patienterna och de som använder dem, påpekar General Dental Council.

Myndigheter i Storbritannien har noterat en oroande ökning i antalet webbplatser och e-handelsplatser som erbjuder förfalskad och potentiellt farlig utrustning till tandläkare.

 

General Dental Council: GDC’s roll är att skydda patienterna, reglera tandläkarnas yrkesutövning och se till att allmänheten har förtroende för tandvården i Storbritannien.

 

 

 

Taggar
avstängning