Vem avgör vilken tandvård patienten får?

Aktuellt

Är det patienten, tandläkaren eller rent av myndigheterna som avgör vad patienterna får för tandvård? Ofta är det tandläkaren som själv avgör valet. Detta trots att patienten ofta själv står för kostnaden.

I webbenkäten framkom att över 20% av de svarande (totalt 655 st) väldigt ofta eller ofta väljer en billigare och mer kortsiktig protetisk konstruktion som staten subventionerar och inte alltid den mest optimala lösningen.

 

Hur styr tandläkarens värderingar valet?

Att tandläkaren har stort inflytande på valet av behandling råder det knappast något tvivel om. Det är förmodligen tandläkarens utbildning och kunskap som avgör vad patienten blir rekommenderad. Och det beror i sin tur på vilket vidareutbildning tandläkaren har eller vilket år som denna tandläkare gick ut från tandläkarhögskolan och vad som rekommenderades då. Mycket har dock hänt inom tandvården de senaste åren. Förhoppningsvis är det inte så att tandläkaren bara rekommenderar det han/hon själv värderar högst eller är bra på men man kan börja undra när man hör olika patientberättelser. Läs denna blogg: ”En olycklig händelse”.

Om de ingenjörer som gick ut teknisk högskola före 1990 (idag drygt 40 år gamla) inte vidareutbildat sig efter sin examen skulle de inte veta mycket om modern informationsteknologi (IT). Självfallet är det inte så!

De tandläkare som fortfarande endast rekommenderar en MK-bro i den estetiska zonen borde i alla fall upplysa om andra alternativ även om han/hon inte själv utför alla nya vävnadsbevarande terapier.

Årets Riksstämman i Göteborg i november bjuder på ett rikt utbud av efterutbildning. Årets program handlar bl. a. om trauma, materialval och terapiplanering.

Taggar
Aktuellt