Vem ersätter patienten för oturliga tugg- och bitolyckor?

Försäkring

Enligt en genomgång av Göteborgs-Posten är det patienten själv som får betala skadan. Samtliga försäkringsbolag har friskrivit sig från tugg- och bitskador i sina olycksfallsförsäkringar. Inte heller matproducenten ställer upp. Folktandvårdens Frisktandvårdsavtal fungerar annorlunda och kan ge en viss ersättning.

Enligt försäkringsbolagens branschorganisation Svensk försäkring beror bolagens inställning sannolikt på att tugg- och bitskador är väldigt vanliga. I kombination med det relativt höga priset på tandvård blir det för dyrt för försäkringsgivaren.

– Det har funnits tandvårdsförsäkringar förr, men de var rena förlustaffärer för bolagen, säger juristen Staffan Moberg till GP.

En benbit i korven krossade tanden

För GP berättar en man att han bitit sönder en tand som också lossade en aning. Mannens tandläkaren lagade först tanden men efter ett tag måste tanden dras ut och ersättas. Behandlingen kostade drygt 9300 kronor. Tandläkaren föreslog att patientens olycksfallsförsäkring skulle täcka kostnaden

Ersättning från försäkringsbolaget uteblev

Försäkringsbolaget gick inte med på att täcka kostnaden och vid en fortsatt undersökning visade det sig att samtliga svenska försäkringsbolag har friskrivit sig från tugg- och bitolyckor. Mannens försäkringsbolag hänvisade i stället till korvtillverkaren och produktansvarslagen.

Korvtillverkaren har inget ansvar

Inte heller korvproducenten ansåg sig ha ansvar för bitskadan. Som ren goodwill betalde tillverkaren det första tandläkarbesöket och gav mannen ett antal presentcheckar.

Även Allmänna reklamationsnämnden, ARN gick på företagets linje. Mannen hade inte kunnat bevisa att skadan uppstod just på grund av korven utan menade att det t ex kunde ha varit något i brödet som han bitit på.

Friskvårdsavtal ett alternativ

Enligt GPs kartläggning har Folktandvården i viss mån en annan syn och skriver att den som tecknat avtal om frisktandvård får hjälp med tugg- och bitskador, trots att ”vård till följd av olycka” inte ingår.

– Det beror på att tanden kan gå sönder en period efter den utlösande tuggan, förklarar Marie Pettersson, verksamhetsutvecklare inom frisktandvården för GP.

– Det vanligaste är att skadan visar sig i efterhand, när man äter något mjukt som en smörgås. Då är det svårt att säga vad den ursprungligen härrör från, säger hon.

Därmed räknas skadan inte som en olycka och ingår i avtalet.

Både lagningar och kronor ingår, men har man samma otur som personen i artikeln ovan är det bara utdragningen som täcks, inte tandprotesen.

Skillnaden gentemot en olycksfallsförsäkring är att frisktandvård är ett avtal man tecknar med Folktandvården, inte en försäkring. Det kan liknas vid ett vårdabonnemang som löper på tre år. Den som tecknar ett avtal om frisktandvård placeras i en av tio kostnadsgrupper beroende på sin befintliga munhälsa.

Den främsta skillnaden jämfört med en försäkring är att frisktandvården ställer vissa krav på vårdtagaren.

– Patienten får ett egenvårdsprogram där hon eller han förbinder sig att göra vissa saker och ta hand om sina tänder, säger Marie Pettersson.

 

Källa: Göteborgs-Posten 2017-11-23

 

Taggar
Försäkring