Verksamhetsutveckling – årets tema på Riksstämman & Swedental

KONFERENS & MÄSSA

Swedental tar ett helhetsgrepp kring verksamhetsutveckling med kunskapshöjande seminarier om hur du kan utveckla jaget, laget och tandvården i samverkan ur ett hälsoperspektiv - allt ifrån kommunikation och organisation, klinik och vetenskap till hälsa och sjukdomsförebyggande metoder. Genom samverkan kan vi verka för en god hälsa för hela Sveriges befolkning. 

Under tre fullspäckade dagar, 13-15 november, bjuds det på ett kvalitativt program med kunskap som lämpar sig för hela tandvårdsteamet, både på längden och tvären. Hur kan tandvården påverka patientens hälsa och hur kan vi verka för hälsan ur ett större perspektiv? Hälsotrenden är stark och vi inom tandvården kan stötta våra patienter på många olika sätt. En frisk mun för en frisk kropp.

Årets riksstämma vill ta dig med på en interaktiv resa i hälsans tecken. Se fram emot en riksstämma som lägger bitarna på plats!

Källa: Stockholmsmässan