VGR satsar stort på kompetensutveckling och rehabilitering

Introduktionsprogram

Västra Götalandsregionen avsätter stora medel för 2018 till kompetensutveckling och rehab för sin personal. Medlen går bl a till specialistläkarnas fortbildning, introduktionsprogram för utlandsutbildad personal och till Gröna Rehab för långtidssjukskriven personal.

Introduktionsprogram för utlandsutbildade tandhygienister och tandläkare

PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal) är Västra Götalandsregionens kvalitetssäkrade introduktionsprogram för utlandsutbildad personal. PLUS kompletterar kunskaper och ger medarbetaren goda färdigheter i kommunikation och förhållningssätt inom svensk hälso- och sjukvård, som grund för att kunna bedriva ett patientsäkert arbete.

Under 2018 kommer PLUS att utökas med tre program, ett för läkare, ett för sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer med flera samt ett för tandhygienister och tandläkare.

Till detta avsätts 7,6 miljoner kronor under 2018.

Gröna Rehab

Gröna Rehab är en verksamhet som erbjuder rehabilitering till medarbetare i VGR som är långtidssjukskrivna. VGR har ett stort fokus på att få ner sjukskrivningstalen. En del av det arbetet är att utveckla rehabiliteringen av långtidssjukskrivna. Gröna Rehab, som är organisatoriskt placerad på Botaniska trädgården, är ett av verktygen.

Gröna Rehab finansieras med 4 miljoner kronor för 2018.

 

Källa: Västra Götalandsregionen