Vilken utformning av zirkoniakronor motstår frakturer bäst?

STUDIE

Frakturer av keramiska kronor/broar är fortfarande ett kliniskt problem. Detta gäller både för fraktur av kärnmaterialet och adhesiva frakturer mellan detta och ett täckande porslin, ”chipping”. I en laboratoriestudie jämförs förmågan att motstå frakturer för zirkoniakronor som utformats och framställts enligt tre olika principer.

Det senare scenariot var sannolikt vanligare när kärnmaterial i zirkonia introducerades och erfarenheten av detta material var mindre.

Till en början framställdes zirkoniahättor/kronor i endast en färg. Något som inte alltid kunde uppnå tillfredsställande krav på estetik. Under senare år finns monolitiska zirkoniamaterial i flera färger att tillgå, och det är därmed möjligt att framställa kronor helt i detta material. Detta ökar hållfastheten bland annat genom att adhesiva frakturer kan uteslutas mellan separata kärn- och täckande estetiska material.

Olika varianter av preparationsutformning och design av hättor/kronor har funnits genom åren och syftet med denna studie var, att analysera hållfastheten för tre helkeramiska kronor med varierande design.

 

Artikeln beskriver en laboratoriestudie utförd vid NIOM, Oslo, i samarbete med Odontologiska fakulteten i Bergen. I studien jämförs förmågan att motstå frakturer för zirkoniakronor som utformats och framställts enligt tre olika principer.

En molar med grund chamferpreparation utgjorde mastermodell. Totalt framställdes 30 zirkoniakronor varav 10 med zirkoniahätta och heltäckande fasadporslin, 10 med fasadporslin, men med zirkoniahättan med 1 mm bred cervikal krage mot preparationsgränsen, och slutligen 10 anatomiskt utformade kronor helt i monolitisk zirkonia.

Kronorna belastades till fraktur med en kliniskt relevant testmetod. De resultat som erhölls uppvisade signifikanta skillnader i hållfasthet mellan de tre varianterna.

Kronorna helt i zirkonia uppvisade den bästa hållfastheten följt av kronor med en cervikal zirkoniakrage mot preparationsgränsen. Sämst resultat erhölls för kronor med zirkoniahätta och heltäckande fasadmaterial.

Den kliniska tillämpningen av dessa resultat, enligt författarna är, att en krage av zirkonia som avslutning mot preparationsgränsen signifikant förbättrar kronans styrka och tillförlitlighet. Allra bäst är dock en anatomiskt utformad monolitisk zirkoniakrona.

 

Study/abstract: Load at fracture of monolithic and bilayered zirconia crowns with and without a cervical zirconia collar.

Taggar
STUDIE