Vinklad implantatplattform för optimalt anatomisk och protetiskt resultat

PRODUKTNYHET

DAB Dental lanserar ett unikt implantat med vinklad protetisk plattform från Southern Implants. Med Co-Axis implantatets vinklade design förenklas komplicerade fall och bl.a. kan tidskrävande och besvärliga sinuslyft i många fall undvikas.

Southern Implants Co-Axis implantat förenklar komplicerade fall med hjälp av smart design - implantat och distans i ett.

 

 

Traditionell behandling kan ersättas

Vid anatomiska begränsningar av främre överkäken görs vanligen en vinkling av implantatet eller en benuppbyg­gnad. Samma gäller också när anatomiska strukturer såsom käkhålan eller mentala foramen begränsar tillgängligheten. Vinkling av implantatet leder också till en svår, dyr och kom­plicerad proteskorrigering.

 

Kostnadseffektiv protesplattform

Co-Axis vinklade tandimplantat har en korrigerande vinkel på 12, 24 eller 36 grader, som gör det möjligt att placera implantatet i tillgängligt ben. Tack vare denna justering kan dyra anpassade distanser undvikas och skruvretinerade konstruktioner är möjliga i de flesta fall. Elimineringen av en vinklad distans frigör också värdefullt restorativt utrymme. Co-Axis har en konisk kropp och är utformad för att underlätta primär stabilitet när den pla­ceras direkt i extraktionsalveoler.

Southern Implants Co-Axis implantat förenklar komplicerade fall med hjälp av smart design - implantat och distans i ett.

I många fall kan sinuslyft undvikas tack vare det vinklade Co-Axis implantatet.

Kliniska erfarenheter

 1. Kurtzman et al, sammanfattade fördelarna med Co-Axis i en artikel i Inside Dentistry, med bland annat “… betydande minskning av behov för benuppbyggnad som resulterade i kortare total behandlingstid, mindre obehag, minskad kostnad, och omedelbar eller tidig restaurering som annars skulle kunna uteslutas vid användning tillsammans med de flesta benuppbyggnadsförfarande. En ökning av anterior-posterior spridning resulterar i en mer stabil protes; eli­minering eller förkortning av överhäng, undvi­kandet av olika anatomiska strukturer, och un­derlättande av skruvretention och gemensam metod för användning av implantatstödd protes.
 2. Off-Axis Implant Placement for Anatomical Considerations Using the Co-Axis implant, In­side Dentistry, May 2008.
 3. I en ettårig prospektiv studie på Co-Axis vid direktbelastning, Vandeweghe et al, drogs följande slut­sats: ”Med 100% överlevnad och stabila bennivåer efter 6 månader, visade Co-Axis implantatet ett bra kliniskt resultat vid omedelbar direktbelastning. Användningen av keramisk krona som en slutlig restaurering resulterade i ett gott estetisk resultat med vissa förändringar i papillafyllning, trots att midfacial mjukvävnad var stabil endast efter ett år. ”

 

 • Foto: Dr Tom Gahan

 • Kirurgisk vinkel

 • Protetisk vinkel

Kirurgiska fördelar

 • Idealisk för omedelbar installation efter extraktion
 • Minskat behov av bentransplantation
 • Ökad patientacceptans
 • Ökad parallellism vid flera implantat fall
 • Möjlighet att använda kirurgiskt standardprotokoll och instrumentering
 • Nöjda remittenter

 

Protetiska fördelar

 • Optimerad orientering möjliggör förenklad restaurering
 • Förutsägbar estetik, särskilt i den estetiska zonen
 • Möjliggör skruvretinerade konstruktioner vid direkt restaurering
 • Minskar laboratorie- och komponentkostnader
 • Möjliggör användning av kompatibla protetiska komponenter

 

 

Källor

 1. Utdrag ur artikel i “Southern in FOCUS”, juni 2014
 2. Gregori M. Kurtzman; Douglas F. Dompkowski; Brian A. Mahler; Dale G. Howes: Off-Axis implantatet för Anatomiska Överväganden Använda Co-Axis Implant; Inuti Dentistry Volym 4, Issue 5 2008 maj
 3. Vandewehge et al: Clin Implant Dent Relat Res. 2012 May; 14 Suppl 1:e126-38. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00391.x. Epub 2011 Oct 18.

 

DAB Dental är nordisk distributör av Southern Implants sedan 2016.

 

Taggar
PRODUKTNYHET