Zirkonzahn är inte för alla

Fallstudie

Detta är en fallstudie från Zirconzahn: - Vi vill att du ska vara bäst. Vi vill erbjuda dig kvalitet, perfektion och precision när du behandlar dina patienter. Syftet med vår konstanta jakt på smarta lösningar är att göra ditt digitala arbetsflöde smidigare och att förbättra samarbetet inom hela tandteamet, vilket leder till bättre samspel med patienten. Vi ger dig digitala spetstekniker och material, och vi kommer att visa dig hur du kan använda dem på bästa sätt på utbildningar hos oss i Sydtyrolen. Läs om fallet nedan och upptäck vårt arbetsflöde och våra smarta lösningar.

FULLSTÄNDIG REHABILITERING I ÖVER- OCH UNDERKÄKEN MED HJÄLP AV PRETTAU® ZIRCONIA

En 43-årig manlig patient kom till sin tandläkare i Melhus (Norge) med svåra karieslesioner i alla tänder och flera retinerade rötter. Utmaningen, enligt tandläkaren, var att behandla en patient som led av tandläkarskräck och social ångest eftersom han saknade tänder. Patienten behövde en fast, smärtfri, varaktig och säker lösning som innebar att han kunde utföra grundläggande aktiviteter som att äta och rengöra tänderna. Tandläkaren, å andra sidan, vill att patienten skulle ha en restauration som var lätt att underhålla, och som inte skulle tvinga patienten att komma på konstanta kontroller. Den bästa lösningen i detta fall var en fullständig rehabilitering i över- och underkäken med Prettau® Zirconia på implantat. Zirkonzahns Prettau® Zirconia valdes eftersom materialet har en lång hållbarhet och plackavvisande egenskaper som innebär att patienten kan upprätthålla sin munhygien utan behov av rengöring på mottagningen. I den första behandlingsfasen placerade tandläkaren tio implantat i patientens mun: sex i överkäken och fyra i underkäken. Ett avtryck togs och skickades till tandlaboratoriet (Art in Dent i samarbete med Zirkonzahn).

Zirkonzahns digitala arbetsflöde: registreringen av patientens NHP och ansiktsdata med Zirkonzahns PlaneSystem® och Face Hunter 3D ansiktsscanner, digitaliseringen av patientens ansikte med den virtuella artikulatorn, den fysiska artikulatorn PS1 med JawPositioner och den slutliga restaurationen i Prettau® Zirconia.

Tandteknikern registrerade patientens naturliga huvudposition (NHP) och alla nödvändiga ansiktsdata med PlaneSystem® och Face Hunter 3D ansiktsscanner och importerade dem i programmet. Baserat på dessa digitala data tillverkades en plastprototyp för den initiala intraorala inprovningen, för att tandläkaren och patienten skulle få en realistisk bild av den slutliga restaurationen när det gäller ocklusion, fonetik och estetik. Patienten hade kvar prototypen i munnen under två månader. Därefter beslöt vi oss för att utföra ett ytterligare test och göra en ny prototyp innan den slutliga restaurationen framställdes i zirkoniumoxid. Med hjälp av PlaneSystem® och Face Hunter scannade vi patientens prototyp och registrerade hans ansiktsdata en gång till när han bar den tillfälliga restaurationen. Vi implementerade dessa data i programmet och gjorde några smärre ändringar. Tack vare CAD/CAM-tekniken kunde en ny plastprototyp framställas snabbt. I det här stadiet och med hjälp av Zirkonzahns fysiska artikulator PS1, PlanePositioner® och JawPositioner, som ger en exakt fysisk reproduktion av digitala data, kunde fysiska och virtuella kontroller av situationen kombineras för en mer exakt och omfattande kontroll av ocklusionen. Efter de slutliga kontrollerna använde vi den nya prototypen som förlaga för modellering av den slutliga restaurationen i Prettau® Zirconia.

Hela tandteamet var överens om att den rehabilitering som beskrivs här var mycket utmanande men samtidigt tillfredsställande, eftersom det blev tydligt att man kan vara till stor hjälp både sociologiskt och socialt när man skapar en sådan rehabilitering. Det här fallet visade att tandläkarens och tandteknikers egna kunskaper i kombination med precisionen hos det nya tekniska digitala arbetsflödet gör det möjligt att erbjuda en exakt och estetiskt lämplig rehabilitering och få en helt nöjd patient.

Du hittar samtliga fallrapporter >>

Källa: Zirkonzahn

Taggar
Fallstudie