Äldre tappar ofta kontakten med tandvården

Allt fler tappar sin regelbundna kontakt med tandvården efter pensionsåldern, och risken ökar i takt med stigande ålder. Det visar en svensk studie.