Alfa Laval något över förväntan

Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.410 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 och den justerade ebita-marginalen blev 15,8 procent.