Alla kommuner är med – gratis sommarlovsaktiviteter i hela Sverige 2017