Alliansen vill bygga ut rut

Alliansen vill bygga ut rutavdraget med nya tjänster och dessutom tredubbla taket för avdraget. Kostnaden beräknas till 730 miljoner kronor per år.