Allt fler känner till och använder 1177 Vårdguiden

Allt fler invånare känner till och använder 1177 Vårdguiden på webb och telefon. Webbplatsen har idag runt 6 miljoner besök i månaden och 1177 Vårdguiden på telefon tar emot cirka 5,5 miljoner samtal per år.

Många ringer med frågor om olika symtom, men många läser också någon av alla de tusentals faktatexter som finns, eller ställer en fråga i den anonyma frågetjänsten på webben. Fler och fler använder också personliga e-tjänster och hittar kontaktuppgifter, öppettider och övrig information om vård- och tandvårdsmottagningar genom tjänsten ”Hitta vård”.

 

Ökad kännedom om 1177 Vårdguiden i senaste Vårdbarometern

Även den senaste kännedomsmätningen i Vårdbarometern visar att allt fler invånare känner till 1177 Vårdguiden. På frågan ”Känner du till att du kan ringa 1177 för att få råd och hjälp om sjukvård?” svarade hela 67 procent ”ja” 2013, mot 58 procent 2012. På motsvarande fråga om 1177 Vårdguiden på webben, svarade 36 procent ”ja” 2013, mot 27 procent 2012.

 

Källa: Stockholms Läns Landsting