Allvarlig kritik mot tandläkare i Emmaboda: Använde vanlig kamera istället för röntgen

Tandläkaren som tidigare blivit avstängd i Storbritannien öppnade egen klinik i Emmaboda – utan röntgenutrustning. Han hävdar själv att det räcker med en vanlig kamera. 

I augusti förra året öppnade tandläkaren en egen klinik i Emmaboda. IVO fick upp ögonen för mannen då en av hans tidigare arbetsplatser – Folktandvården i Nybro – lämnat uppgifter till IVO om att tandläkaren utfört behandlingar som varit undermåliga.

IVO påbörjade en granskning av verksamheten och kom fram till att bristerna i tandläkarens yrkesutövande vår så anmärkningsvärda att patientsäkerheten hotas. IVO vill därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar hans legitimation.

Inspektionen visar att journaldokumentationen var dålig och att det förekom stora brister i undersökning och behandling.

Vid inspektionen framkom att tandläkaren inte haft eller har någon fungerande röntgenutrustning. Därigenom har han enligt IVO:s bedömning utsatt patienterna för en uppenbar patientsäkerhetsrisk då det kan få allvarliga konsekvenser.

Tandläkaren själv menade att det inte är nödvändigt med röntgenutrustning eftersom han kan dokumentera det mesta med vanliga fotografier.

Efter granskningen och publiceringen av IVO:s kritik i medier känner sig tandläkaren orättvist behandlad. I ett uttalande till tidningen Barometern säger han att hans verksamhet svartmålats och att hans liv är förstört.

Tandläkaren medger att journalerna kunde ha skrivits på ett bättre sätt.

– Men det måste vara fel att hälften av vår tid går åt att skriva journaler. Vi är tandläkare, inte författare, säger han till tidningen Barometern.

Källa: Barometern