Alvedon 665 kan dras in

Efter en granskning av EMA:s säkerhetskommitté föreslår myndigheten att Alvedon 665 dras in.

Alvedon 665 kan dras in

Efter en granskning av EMA:s säkerhetskommitté föreslår myndigheten att Alvedon 665 dras in.

Alvedon 665 kan dras in

Efter en granskning av EMA:s säkerhetskommitté föreslår myndigheten att Alvedon 665 dras in.