Amerikanska forskare undersöker orsak bakom munhälsoproblem hos hiv-positiva

Problem med munhälsan är vanligt bland hiv-positiva. Nu pågår ett samarbete mellan tre universitet i USA där förhoppningen är att få en bättre förståelse kring orsaken bakom munhälsoproblemen.

Hiv-positiva personer drabbas oftare av munhälsoproblem än friska personer. Huvudsakligen beror detta på att hiv-positiva personers immunförsvar är försvagat vilket ger en sämre möjlighet till att bekämpa infektioner.

Just nu pågår ett samarbete mellan forskare från Georgia Regents University, Louisiana State University och Ohio State University i USA. Forskarna hoppas genom projektet kunna få en bättre förståelse kring vad det är som orsakar munhälsoproblemen hos hiv-positiva. Är det hiv-infektionen i sig som är orsaken till munhälsoproblemen? Eller den antiretroviala behandlingen?Eller båda?

Tillsammans samlar nu forskarna ihop prover från munnen på hiv-positiva patienter för att göra molekylära tester och undersöka förändringar på orala mikroorganismer under behandling. Man kommer även att bedöma den övergripande munhälsan hos patienterna då det är vanligt att hiv-positiva ofta drabbas av tandköttsproblem och karies trots god munhygien. Andra orala problem som ofta förekommer bland hiv-positiva är: munvårtor, feberblåsor, jästinfektioner, hårig leukoplaki, candidiasis, aftösa sår och muntorrhet.

Källa: Dental Tribune

Bilden föreställer candidiasissvamp.