Analyspodden: ”H&M har fått för mycket stryk”

Di:s Richard Bråse och Magnus Dagel diskuterar hur sparare som är oroliga för ett börsfall ska agera och hur man måste långsiktigt med sitt aktieägande.