Analytiker om USA:s jobbsiffra: "Starkare än förväntat"

Fredagens amerikanska arbetsmarknadsdata innehöll starka sysselsättningssiffror, men svag data beträffande löneutvecklingen. Det framgår av analytikerkommentarer efter statistiken.