Anders Hägerstrand: Därför fortsätter Volvo att slå index

En rad positiva signaler från AB Volvos viktigaste lastbilsmarknader talar för att förväntningarna på koncernens vinster fortsätter att justeras upp under sommaren och att aktien slår börsindex även under resten av 2017. Det största hotet är att den starka Europamarknaden vänder ned.