Ändringar föreslås i AP-fonderna

Ändrade placeringsregler och en moderniserad styrning av hållbarhetsfrågor i förvaltningen för Första-Fjärde AP-fonderna.