Anmäl negativa händelser och tillbud med dentala material

Debattartikel i Tandläkartidningen av representanter från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg den 14 mars 2014.