Ansvar för nätpubliceringar kan begränsas

Regeringen har godkänt en lagrådsremiss om ändringar i grundlagen för medier. Den innebär bland annat begränsat ansvar för äldre material som har publicerats på nätet.