Antal skadeanmälningar att lära sig av – Region Skåne

Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 1 522 skadeanmälningar som handlade om Region Skåne.