Antibiotika tas snabbt upp i tänderna

Redan en timme efter en oralt given dos av antibiotika fanns läkemedlet i kliniskt relevanta koncentrationer i den hårda vävnaden i både roten och kronan i tänderna. Det kan tyska forskare visa efter att ha givit 22 personer antingen 2 g amoxicillin eller 600 mg clindamycin som profylaxbehandling minst en timme före tandextraktion.

Detta är första gången någon demonstrerar att ett oralt givet antibiotikum tas upp i tandvävnad.

Totalt drogs 13 tänder ut från de elva patienter som fått amoxicillin. I samtliga tänder fann forskarna antibiotikumet. Snittkoncentrationen var 0,50 mikrogram/gram i roten och 0,17 mikrogram/gram i kronan.

Från de elva patienter som fått clindamycin drogs tolv tänder och även här återfanns antibiotika i samtliga tänder. I snitt fann forskarna 0,27 mikrogram/gram i roten och 0,06 mikrogram/gram i kronan.

Snittkoncentrationerna i roten av både amoxicillin och clindamycin överstiger MIC90 för ett antal patogena orala bakterier som P. gingivalis och S. mutans. Men forskarna poängterar att de inte kan uttala sig om den antibakteriella effekten i tänderna eftersom den inte testades i studien, utan jämförelsen med MIC90 är enbart teoretisk.

Liknande artiklar:

  1. Antibiotika direkt vid svår parodontit
  2. Mycket antibiotika skrivs ut i storstäderna
  3. En av 100 fick antibiotika