Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering

Barn som får antibiotika av makrolidtyp, penicillin eller amoxicillin före tre års ålder har två till fyra gånger så hög risk att drabbas av hypomineralisering.