Äntligen en alliansledare som inte är rädd

Rädsla är ett utmärkande nutida drag hos partiledare, särskilt alliansens partiledare.