Äntligen en miljö- och transportsatsning som är lönsam för kommuner

Kommuner och landsting står inför nya stora miljö- och trafikinvesteringar. Nu hägrar dock möjligheten till en transportrevolution som både är mycket bra för miljön och mycket lönsam, inte minst för kommuner. Det är slutsatsen i en ny analys där samhällsvinsterna beräknas av att främja övergången till självstyrande bilar i närtid.