Använd integrerade invandrare i integrationen

Att människor som kommer till Sverige blir integrerade medborgare, inte minst värderingsmässigt, är viktigt för stabiliteten och säkerheten i Sverige. Men hittills är det inte mycket som pekar på att integrationsmodellerna fungerar eller leder dit.