AP-fonderna slår ifrån sig kolkritiken

De statliga AP-fonderna tycker att kritiken om att de genom sina investeringar understödjer kol-, olje- och gasindustrin är obefogad. I stället pekar pensionsfonderna på att de som aktiva ägare arbetar för att få bolagen att ställa om verksamheten så att den blir hållbar. 

AP-fonderna slår ifrån sig kolkritiken

De statliga AP-fonderna tycker att kritiken om att de genom sina investeringar understödjer kol-, olje- och gasindustrin är obefogad. I stället pekar pensionsfonderna på att de som aktiva ägare arbetar för att få bolagen att ställa om verksamheten så att den blir hållbar.