Apotekets ordförande avgår

Styrelsen för Apoteket har utsett Gert Karnberger till ny styrelseordförande.